Organizacja ruchu


Firma MD Projekt oferuje wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu niezbędnych do zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót.

Przykładowa procedura dotycząca zajęcia pasa drogowego znajduje się na stronie www.zdm.pl (w zakładce „jak załatwić sprawę” i „zajęcie pasa drogowego”.

Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w wykonywaniu projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót takich jak:

 • budowa przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i innych,
 • budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i innych,
 • budowa zjazdów do posesji,
 • budowa chodników i dróg,
 • wszelkie prace budowlane wykonywane w pasie drogowym, np. ustawienie dźwigu, zawieszenie reklamy, montaż oświetlenia i wszelkie inne, ustawienie rusztowań,
 • prace związane z renowacją sieci ulicznych,
 • budowę światłowodów.

Projekty tymczasowej organizacji ruchu wykonujemy na wszystkich kategoriach dróg:

 • gminnych
 • powiatowych
 • wojewódzkich
 • drogach ekspresowych i autostradach

Projekty tymczasowej organizacji ruchu uzgadniamy w zależności od lokalizacji we wszystkich wymaganych przepisami instytucjach:

 • Komenda Miejska Policji,
 • Właściwa Komenda Powiatowa Policji,
 • Komenda Wojewódzka Policji,
 • Właściwy Zarząd Transportu Miejskiego,
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu,
 • Właściwa Gmina Powiatu Poznańskiego,
 • Właściwy Zarząd Dróg Powiatowych,
 • Właściwy Zarząd Dróg Wojewódzkich,
 • Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dotychczas wykonaliśmy ponad 10000 projektów organizacji ruchu zaczynając od projektów prostszych, poprzez wyznaczanie objazdów, skomplikowane projekty liniowe o znacznym zasięgu,  zmianę trasy linii autobusowych czy zmianę programu sygnalizacji świetlnej.

Masz pytania ? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!