Sieci wod-kan


Oferujemy kompleksowe wykonanie projektów: 

 • sieci wodociągowych
 • sieci kanalizacji sanitarnej
 • sieci kanalizacji deszczowej

Procedura wykonania projektu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jest długotrwała i skomplikowana, jednak załatwimy za Państwa wszelkie formalności od samego początku aż do uzyskania zgłoszenia robót z projektem budowlanym lub pozwolenia na budowę.

Załatwimy za Państwa wszystkie formalności, takie jak:

 • uzyskanie map do celów projektowych,
 • uzyskanie opinii technicznej przyłączenia i przygotowanie wniosku o zawarcie umowy,
 • uzyskanie warunków technicznych podłączenia,
 • aktualizację warunków technicznych lub ich zmianę na bardziej uzasadniony ekonomicznie wariant,
 • uzgodnienie trasy przyłącza z Naradą Koordynacyjną,
 • uzyskanie zgody na umieszczenie przyłącza od Zarządcy Drogi,
 • uzyskanie wszystkich innych indywidualnych uzgodnień branżowych,
 • uzgodnienie projektu we właściwym zakładzie wodociągów i kanalizacji,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót,
 • uzyskanie dziennika budowy

W celu uzyskania oferty na wykonanie przyłączy sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych prosimy o przesłanie:

 • mapy do celów projektowych (jeśli ją Państwo posiadają)
 • warunków technicznych podłączenia

Masz pytania ? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!