Przyłącza wod-kan


Firma MD Projekt Maciej Dornowski oferuje wykonanie projektów:

 • przyłączy wodociągowych
 • przyłączy kanalizacji sanitarnych
 • przyłączy kanalizacji deszczowych

Załatwimy za Państwa wszystkie formalności, takie jak:

 • uzyskanie map do celów projektowych,
 • uzyskanie warunków technicznych podłączenia,
 • aktualizacja warunków technicznych lub ich zmiana,
 • uzgodnienie trasy przyłącza z Naradą Koordynacyjną,
 • uzyskanie zgody na umieszczenie przyłącza od zarządcy drogi,
 • uzyskanie Projektu we właściwym zakładzie wodociągów i kanalizacji

Do wykonania projektu przyłącza wody należy dostarczyć:

 • warunki techniczne wydane przez zakład wodociągów,
 • mapa do celów projektowych w skali 1:500 (oryginał),
 • plan zagospodarowania działki (wrysowany budynek na mapę),
 • rzut budynku – w zależności od lokalizacji wodomierza – piwnica lub parter,
 • upoważnienie dla projektanta – POBIERZ TUTAJ.

Jeżeli planują Państwo zakup działki budowlanej oferujemy doradztwo techniczne w zakresie możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej. Często zdarza się, że atrakcyjna cenowo działka może generować bardzo duży koszt podłączenia do wyżej wymienionych sieci (np. z powodu braku sieci i konieczności jej rozbudowy). Możemy Państwa przed tym ustrzec i oszacować orientacyjne koszty wykonania sieci, przyłączy i instalacji wewnętrznych. 

Masz pytania ? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!